gastroenterološka ordinacija sa endoskopijom
U gastroenterološkoj ordinaciji , internist gastroenterolog, provodi dijagnostiku i potom terapiju bolesti probavnog sustava.
Dijagnostika je uglavnom endoskopska.

Strah od endoskopskih pretraga je samo strah od nepoznatog.
Endoskopske pretrage su pretrage koje u najkraćem vremenu daju najviše podataka!


Ezofagogastroduodenoskopija
je pregled jednjaka, želuca i duodenuma.
Prvo ozbiljnije liječenje želučanih smetnji ne bi trebalo započeti bez pregleda gastroenterologa.
Helicobacter pylori?

* Kolonoskopija je pregled debelog crijeva,
kojom se vide sve promjene na sluznici.
* Rektoskopijom se pregledava završni dio debelog
crijeva (rektum, hemoroidi).
* Ultrazvučni pregled trbuha daje podatke o
promjenama u trbuhu vezanim za bolesti jetre, žuči, gušterače, slezene, bubrega i limfnih žlijezda.
Sve te pretrage zahtijevaju suradnju pacijenta s liječnikom i određene predradnje prije pregleda.