ginekološka ordinacija
U ginekološkoj ordinaciji rade se redoviti ginekološki pregledi s uzimanjem Papa testa,
briseva za citoanalize, analize bakterija, gljivica i virusa.

Pregledi trudnica, uz redovito praćenje trudnoće
se također rade u ovoj ordinaciji.

Ukoliko je potrebno radi se i ginekološki ultrazvuk.

Preporučamo svim ženama godišnji ginekološki pregled.