opća internistička ordinacija
U općoj internističkoj ordinaciji pregledavaju se pacijenti s različitim zdravstvenim tegobama.

Specijalist internist uzima temeljitu anamnezu, status i potom daje zaključno mišljenje.

Osnova pregleda je saslušati zdravstvene tegobe pacijenta, postaviti ciljana pitanja i dobiti čim više podataka, slijedi temeljit pregled pacijenta (slušanje pluća, srca, mjerenje tlaka,pregled trbuha,
limfnih čvorova i drugo uz EKG),
a tek potom se može odrediti koje pretrage raditi i koje lijekove uzimati.

Opći internistički pregled
je čuvanje zdravlja, vremena i novca.

Preventivni internistički pregled
trebalo bi raditi svaku godinu, nakon 40-e godine starosti.
Faktore zdravstvenog rizika treba procjenjivati liječnik.