biokemijski laboratorij
Medicinsko-biokemijski laboratorij dipl. ing. med. biokemije Lora Dukić osnovan je u svibnju 1998. god.

U laboratoriju se rade rutinski hematološki, koagulacijski i biokemijski testovi, te pregled urina.

U okviru specijalističke laboratorijske dijagnostike radi se i određivanje hormona štitnjače i tumorskih biljega.

Poštujući najviše standarde struke, uz uporabu suvremene opreme i kontinuiranu kontrolu kvalitete, laboratorij osigurava pouzdane i točne rezultate analiza u što kraćem roku.

Zainteresirani pacijenti mogu dobiti više informacija na telefon 021 / 457- 809.