U poliklinici, od osnutka radi isto osoblje.
Dr. Jelena Joka - Gašpić, Dr. Jasminka Božiković, med. sestra Milja Poljak i
med. sestra Vinka Stojanac.
Mladi liječnici koji su na specijalizaciji, uskoro će nam se pridružiti.


Dr. Jelena Joka-Gašpić je uz specijalizaciju interne medicine završila i poslijediplomski studij iz onkologije, a potom se educirala i kao senolog.
Radeći na Internom odjelu bolnice Križine
uz Dr. Mirka Dubravčića, vodila je
internističko - onkološku službu.
Osim praćenja opće internističkih problema,
prati pacijente s malignim bolestima i
bolestima dojke.


Dr. Jasminka Božiković je završila specijalizaciju interne medicine u bolnici Križine i poslijediplomski studij iz gastroenterologije,
učeći od Prim. Dr. Bogdana Petrovića.
Educirana je i radi endoskopske pretrage i ultrasonografske pretrage. Bavi se dijagnostikom i terapijom gastroenterološkh bolesti.


Medicinske sestre Milja Poljak i Vinka Stojanac su godinama radile
na internom odjelu bolnice Križine.