Dr. Jelena Joka-Gašpić i Dr. Jasminka Božiković su osnivači i vlasnici
Poliklinike J&J Medici.

1993. god.otvorile smo dvije internističke ordinacije, sa sjedištem u Goričkoj 14.
1996. god. preseljenjem na novu lokaciju Matice hrvatske 10 a
otvorile smo prvu privatnu polikliniku u našoj regiji,
Polikliniku za internu medicinu, ginekologiju i opstetriciju
i psihijatriju - J&J Medici.
2002. god. je Poliklinika J&J medici u ulici Moliških Hrvata 4, u novom "plavom objektu", koji je u cjelosti posvećen medicini, sa širokim medicinskim mogućnostima.

Tu se nalaze:

- Medicinsko biokemijski laboratorij
dipl .ing.med.biokemije Lora Dukić
- Poliklinkia Cito
- Dermatološka ordinacija Dr. Grmuša
- Fangoterapija Klaudija
- Bolnica Salus
- Poliklinika Kalajžić
- Medicus Matea ortopedska pomagala
Smješteni smo u istočnom dijelu Splita u blizini bolnica
Križine i Firule. Prometno smo dostupni sa dosta parkirnih mjesta
u blizini, i autobusnom stanicom (br. 17) ispred same zgrade.