:: čekaonica

:: opća internistička ordinacija

:: onkološka ordinacija

:: senološka ordinacija

:: gastroenterološka ordinacija sa endoskopijom

:: ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku

:: ginekološka ordinacija

:: psihijatrijska ordinacija

:: biokemijski laboratorij